Advances in Women’s Studies
Case Report

Hemopneumothorax Caused by Domestic Violence Against Women

1.

Konya Akşehir State Hospital, Konya, Turkey

2.

Konya Akşehir County Health Department, Konya, Turkey

Advances in Women’s Studies 2022; 4: 26-28
DOI: 10.5152/atakad.2022.1015449
Read: 407 Downloads: 222 Published: 17 June 2022

Violence against women is not only a major clinical problem but also an important public health problem. In this case report, the case of a patient who had a penetrating tool wound as a result of domestic violence against women and who was brought to the emergency room with hemopneumothorax is described. A 24-year-old female patient was brought to the emergency room by the 112 ambulance due to a penetrating tool wound that occurred 30 minutes ago. The wounds were made with a penetrating tool on the body and left upper extremity of the patient. It was learned from the patient’s relatives that the current wounds of the patient were made with a bread knife by her husband, who was about to get divorced. A hemopneumothorax was observed on the right in the thorax tomography. A thorax tube was inserted under local anesthesia in the emergency room. Cases of thoracic trauma, both resulting from violence against women and other thoracic trauma cases, must be rapidly evaluated, diagnosed, and treated at the emergency room.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Sonucu Ortaya Çıkan Hemopnömotoraks

Kadına yönelik şiddet büyük bir klinik problem olmasının yanı sıra önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu olgu sunumunda kadına yönelik aile içi şiddet sonucunda delici kesici alet yaralanması olan ve hemopnömotoraks tablosuyla acil servise getirilen bir hasta anlatılmıştır. Yirmi dört yaşındaki kadın hasta 30 dakika önce gerçekleşen delici kesici alet yaralanması nedeniyle 112 ambulansı aracılığıyla acil servise getirildi. Hastanın gövdesinde ve sol üst ekstremitesinde penetran bir aletle yapılmış yaralar vardı. Hasta yakınlarından hastanın mevcut yaralarının boşanmak üzere olduğu eşi tarafından ekmek bıçağıyla yapıldığı öğrenildi. Çekilen toraks tomografisinde sağda hemopnömotoraks izlendi. Hastaya acil serviste lokal anesteziyle toraks tüpü takıldı. Hem kadına yönelik şiddet sonucu ortaya çıkan hem de diğer toraks travması olguları acil serviste hızla değerlendirmesi, tanı ve tedavi alması gereken bir gruptur.

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, delici kesici alet yaralanması, hemopnömotoraks

Cite this article as: Öztürk, M., Yıldırım Öztürk, E. N., Kütükoğlu, A. (2022). Hemopneumothorax caused by domestic violence against women. Advances in Women’s Studies, 4(1):26-28.

Files
EISSN 2822-4426