Advances in Women’s Studies
Review

Feminist Economics: An Overview

1.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye

2.

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Adana, Türkiye

Advances in Women’s Studies 2022; 4: 19-25
DOI: 10.5152/atakad.2022.1021831
Read: 519 Downloads: 169 Published: 17 June 2022

Feminist economics has been a dynamic branch of economics with its critical characteristic since its emergence. Contrary to what is thought, it is not a school of thought that favors women. The aim of feminist economics is to deal with scientific activities related to economic issues in a society where gender inequality is eliminated. It has a dynamic and ever-developing quality in terms of being in intense interaction with other social sciences. Apart from this, it is against all economic paradigms that exclude the role and problems of women in economic life. In short, it can be said that feminist economics is genderless.

Feminist İktisat: Genel Bir Bakış

Feminist iktisat, kendine özgü niteliğiyle ortaya çıkışından beri eleştirel karakteristiğiyle dinamik bir iktisat dalı olmuştur. Düşünülenin aksine kadını üstün tutan bir düşünce ekolü değildir. Feminist iktisadın amacı, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı bir toplumda iktisadi konularla ilgili bilimsel faaliyetlerle uğraşılmasıdır. Diğer sosyal bilim disiplinleriyle yakın ilişkisine bağlı olarak dinamik ve kesintisiz bir gelişme göstermiştir. Bunun dışında, iktisadi hayatta kadının rolü ve sorunlarını analiz dışı bırakan tüm iktisadi paradigmalara karşıdır. Kısaca feminist iktisadın cinsiyetsiz olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyetsizlik, feminizm, feminist iktisat

Cite this article as: Bozpınar, C., Güçlü, S., Nur Doğan, H. (2022). Feminist economics: An overview. Advances in Women’s Studies, 4(1):19-25.

Files
EISSN 2822-4426