Advances in Women’s Studies
Review

A Feminist Debate on Being an Infertile Woman

1.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Advances in Women’s Studies 2022; 4: 49-54
DOI: 10.5152/atakad.2022.220202
Read: 742 Downloads: 147 Published: 30 December 2022

Although infertility is mostly defined as a medical disease or abnormality, the effects of infertility on individuals and couples are mostly due to historical, cultural, and socio-political structures. In patriarchal societies, infertility means that individuals cannot meet their gender role expectations due to childlessness. Advances in medicine have revealed that men play a role in infertility. However, infertility continues to be seen as a women’s problem in many societies. Gender has consequences such as pressure and stigma on infertile women, abandonment and divorce, polygamy, domestic violence. In this study, the problems experienced by infertile women are discussed with a feminist perspective. The feminist struggle to eliminate the problems women experience should be based on raising awareness of women, improving and strengthening their social positions. Feminist struggle to be carried out should work with infertile women, their spouses, extended family members and medical professionals. Counseling services should be provided at the micro level, feminist group work should be carried out at the mezzo level, and policies and practices that could end the patriarchal oppression of infertile women should be implemented at the macro level.

İnfertil Kadın Olmak Üzerine Feminist Bir Tartışma

İnfertilite çoğunlukla tıbbi bir hastalık veya anormali olarak tanımlansa da infertilitenin birey ve çiftler üzerindeki etkileri daha çok tarihsel, kültürel, sosyo-politik yapılardan kaynaklanmaktadır. Ataerkil toplumlarda infertilite bireylerin çocuksuzluk nedeniyle toplumsal cinsiyet rol beklentilerini karşılayamamaları anlamına gelmektedir. Tıp alanındaki gelişmeler infertilitede erkeklerin rolünün de olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, infertilite birçok toplumda bir kadın sorunu olarak görülmeye devam etmektedir. Toplumsal cinsiyetin infertil kadınlar üzerinde baskı ve damgalanma, terk edilme ve boşanma, çokeşlilik, ev içi şiddet gibi sonuçları olmaktadır. Bu çalışmada infertil kadınların yaşadıkları sorunlar feminist perspektif ile ele alınmıştır. Kadınların yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmaya yönelik feminist mücadele kadınların bilinçlenmesi, toplumsal konumlarının iyileşmesi ve güçlenmesine dayanmalıdır. Gerçekleştirilecek feminist mücadelede infertil kadınlar, eşleri, geniş aile üyeleri ve tıp uzmanlarıyla çalışılmalıdır. Mikro düzeyde danışmanlık hizmetleri verilmeli, mezzo düzeyde feminist grup çalışması yapılmalı, makro düzeyde infertil kadınlara yönelik ataerkil baskıyı sonlandırabilecek politika ve uygulamalar hayata geçirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, ataerkillik, feminizm, toplumsal cinsiyet

Cite this article as: Gül, M. (2022). A feminist debate on being an infertile woman. Advances in Women’s Studies, 4(2), 49-54.

Files
EISSN 2822-4426